ศาลจังหวัดมีนบุรี
Minburi Provincial Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา