ศาลจังหวัดมีนบุรี
Minburi Provincial Court

ศาลจังหวัดมีนบุรี